Procédure de recrutement / Aannamebeleid

 

Fonction d’animateur – Fondation en Famille

  1. Appel à candidature: publication du profil recherché et demande de CV et lettre de motivation
  2. Sélection de candidats
  3. Entretien d’embauche, le cas échéant, demande de références
  4. Présentation de l’accord de travail et du code de conduite
  5. Demande de VOG. Si le candidat n’est pas en possession d’un VOG de moins d’un an, une demande est faite par le responsable de la Fondation.
  6. Sessions d’observation et d’évaluation lors des séances de l’animateur.

Animator functie – Fondation en Famille

1. Oproep tot sollicitatie: publicatie van het gezochte profiel en verzoek om CV en motivatiebrief
2. Selectie van kandidaten
3. Sollicitatiegesprek, en, indien nodig, verzoek om referenties
4. Presentatie van de arbeidsovereenkomst en gedragscode
5. Verzoek om een VOG. Indien de kandidaat niet in het bezit is van een VOG die minder dan een jaar oud is, wordt er een verzoek ingediend door de verantwoordelijke van de Stichting.
6. Observatie- en evaluatie sessies tijdens de bijeenkomsten van de animator.